Cách thức thanh toán

Thanh toán dựa trên địa chỉ bạn muốn thi công

Dựa trên ngân hàng bảo lảnh

Tiền mặt hoặc chuyển khoản

0916 8888 65